Gwnaed gan Chwaraeon – Ceisiadau Cronfa ‘Clybiau mewn Argyfwng’ ar agor

Cyhoeddwyd: 26 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Cronfa bwrpasol ar gyfer grwpiau cymunedol, sefydliadau trydydd sector a chlybiau chwaraeon i bobl ifanc sy’n gweithio yn y sector chwaraeon ar gyfer datblygu. Diffinnir chwaraeon ar gyfer datblygu fel y defnydd bwriadol o chwaraeon i gyflawni canlyniadau cymdeithasol ehangach fel y rhai a restrir isod.

Dim ond sefydliadau sy’n gweithio tuag at un neu fwy o’r canlyniadau hyn y byddant yn gallu eu hariannu:

 • Datblygu sgiliau bywyd;
 • Gwella iechyd meddwl;
 • Lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol;
 • Datblygu sgiliau cyflogadwyedd;
 • Adeiladu cymunedau cryfach.

Mae grantiau o £ 2,021 ar gael ar gyfer elusennau cymunedol, sefydliadau trydydd sector, a chlybiau chwaraeon sydd ag incwm o lai na £ 75,000.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth a lawrlwytho ffurflen gais yma

Y dyddiad cau yw dydd Gwener 21 Mai 2021 am 12pm.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award