Cronfa Bod yn Gymru Cymru yn cefnogi clybiau a sefydliadau chwaraeon cymunedol yng Nghymru

Cyhoeddwyd: 29 Ionawr 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae grantiau ar gael i gefnogi clybiau a sefydliadau chwaraeon cymunedol yng Nghymru sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig coronavirus / COVID-19 a’u helpu i baratoi i ailgychwyn gweithgareddau yn ddiogel.

Mae trydedd elfen y gronfa ‘Progress’ newydd gael ei lansio a’i nod yw mynd i’r afael ag anghydraddoldebau mewn gweithgaredd corfforol, cefnogi parhad ac ariannu dulliau newydd o gyflawni.
Bwriad y grant Cynnydd yw helpu i symud chwaraeon a gweithgaredd ymlaen i’r cam nesaf a chefnogi cynaliadwyedd tymor hir.

Bwriad y grant hwn yw helpu clybiau a sefydliadau i weithio tuag at dair egwyddor:

  • Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb;
  • Creu atebion tymor hir i fod yn fwy cynaliadwy;
  • Cymryd dulliau arloesol.

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos sut y bydd y cyllid y maent yn gofyn amdano yn datblygu eu camp neu weithgaredd ac yn effeithio ar o leiaf un o’r egwyddorion hyn.

Gallwch ddarganfod mwy o fanylion a sut i wneud cais yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award