Prosiect Lincio Lan gweithdy ar-lein: Cryfhau’ch bwrdd

Dydd Mawrth 25 Mai 2021 rhwng 10am a hanner dydd (ar-lein trwy Zoom)
Cost: yn rhad ac am ddim
Dyddiad cau archebu: 5pm, 23 Mai 2021

Dim ond i’r sector gwirfoddol yng Nghymru y mae archebion ar agor.

Mae cael bwrdd ymddiriedolwyr cryf ac effeithiol gydag aelodau gweithredol sy’n cydweithio’n dda yn rhywbeth y mae pob Elusen yn ceisio’i gyflawni.

Felly, beth sy’n ein rhwystro ni? Pam mae’n ymddangos mor anodd?

Dylai bwrdd ymddiriedolwyr effeithiol allu tynnu ar ystod amrywiol o sgiliau, gwybodaeth, rhinweddau a phrofiad i’w helpu i arwain y sefydliad yn effeithiol.

Bydd y gweithdy Prosiect Lincio Lan hwn yn helpu aelodau pwyllgor / cyfarwyddwyr / aelodau bwrdd / ymddiriedolwyr i:

 • deall buddion cael bwrdd amrywiol;
 • dysgu am gynnal archwiliad sgiliau bwrdd;
 • dod o hyd i ffyrdd o ddelio ag aelodau bwrdd aneffeithiol;
 • nodi opsiynau ymarferol i gefnogi aelodau llai effeithiol o’r Bwrdd i wella eu perfformiad neu gamu i lawr.

Wedi’i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, nod ein Prosiect Cyswllt yw cryfhau llywodraethu gwirfoddol a datblygu sgiliau gwirfoddol, trwy helpu ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd / pwyllgor i ddod yn fwy hyderus yn eu rolau.

Sesiwn AR-LEIN yw hon trwy Zoom (gallwn eich helpu i gyrchu a gosod Zoom IN ADVANCE o’r digwyddiad os oes angen cefnogaeth arnoch i wneud hynny).


Archebwch nawr

Gallwch gofrestru ar gyfer eich lle am ddim yma

Anfonir eich dolen i’r sesiwn Zoom atoch cyn 25 Mai.


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award