Cronfa Gelf – Grantiau ail-ddychmygu

Cyhoeddwyd: 28 Mehefin 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Dyddiad cau: 5 Gorffennaf 2021.

Nod y grantiau prosiect newydd hyn yw helpu sefydliadau celfyddydol wrth iddynt ail-ddychmygu eu gweithgareddau yn dilyn y pandemig.

Drwy’r rhaglen hon, byddant yn cynnig grantiau prosiect o £5,000 hyd at £50,000.

Bydd grantiau bach yn £5,000 i £15,000 a bydd grantiau mawr yn £15,000 i £50,000.

Nodau’r rhaglen hon yw:

i gefnogi sefydliadau wrth iddynt ail-ddychmygu eu gweithgareddau yn dilyn y pandemig;
i helpu sefydliadau i feithrin arbenigedd, gallu a chysylltiadau o fewn a thu allan i’r sector.

Dysgwch fwy o fanylion a sut i wneud cais yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award