The next round of their engagement events will help you to identify, plan and communicate the positive difference your organisation makes to society.

Impact practice encompasses all the activities you do to focus on impact. It's about learning how to best serve the people you support. This means planning what difference you want to make; collecting the right information to know if you're achieving your goals; assessing what impact you're having; and learning from the results to improve your work.

Wherever you are on your impact journey, these events will offer you the opportunity to find out about the support that is available from Third Sector Support Wales and the Inspiring Impact project, hear from experts in evaluation and share your experiences with other third sector organisations.

The events take place on the following dates and locations: 

25 September 2019, 1 - 4pm: PAVO Offices, Llandrindod Wells

2 October 2019, 9.30am - 12.30pm: Canolfan Soar, Merthyr Tydfil

3 October 2019, 1 - 4pm Picton Centre, Haverfordwest

Please click on the above links to go to the Eventbrite page and book your free place. 

Download TSSW Impact Events here


Cefnogi Trydydd Sector Cymru – Digwyddiadau Effaith

Bydd y rownd nesaf o’n Digwyddiadau Effaith yn eich helpu i adnabod, cynllunio a rhannu’r gwahaniaeth cadarnhaol mae eich mudiad yn ei gael ar gymdeithas.

Mae arfer effaith yn cwmpasu'r holl weithgareddau yr ydych yn ei gwneud a'u ffocysu ar effaith. Golyga hyn gynllunio'r gwahaniaethau yr ydych eisiau eu gwneud; casglu'r wybodaeth gywir i wybod os ydych yn cyflawni eich amcanion; asesu pa effaith yr ydych yn ei gael; a dysgu o'r canlyniadau i wella eich gwaith.

Ble bynnag yr ydych ar eich taith effaith, bydd y digwyddiadau hyn yn cynnig y cyfle i ddod o hyd i gefnogaeth sydd ar gael gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru a phrosiect Ennyn Effaith, cael clywed gan arbenigwyr mewn gwerthuso a rhannu eich profiadau gyda mudiadau trydydd sector.

Mae'r digwyddiadau yn cael eu cynnal yn y lleoliadau ac ar y dyddiadau canlynol:

25 Medi 2019, 1.00yh - 4.00yh: Swyddfeydd PAVO, Llandrindod

2 Hydref 2019, 9.30yb - 12.30yb: Canolfan Soar, Merthyr Tudful

3 Hydref 2019, 1.00yh - 4.00yh Picton Centre, Hwlffordd

Cliciwch ar y dolenni uchod i fynd ar dudalen Eventbrite i gadw eich lle rhad ac am ddim. 

Lawrlwytho - Digwyddiadau Ymgysylltu Effaith