They recognise and celebrate the fantastic contribution charities, community groups, not-for-profits and volunteers make to Wales. From befrienders dropping in to visit their older neighbour every Tuesday, to organisations campaigning for nation-wide equality, the Awards highlight and champion the positive difference we can make to each other’s lives.

So if you know an organisation or individual that deserves to be celebrated, what are you waiting for? Nominate today!

This year, there are nine categories in which to nominate in the Welsh Charity Awards:

 • Change makers award;
 • Outstanding trustees award;
 • Best use of Welsh language award;
 • Community Engagement award;
 • Thriving charity award;
 • Volunteer of the Year (volunteers aged 26 or over);
 • Young Volunteer of the Year (volunteers aged 25 or under);
 • Volunteer Team of the Year;
 • Organisation of the Year

Closing date for nominations – 2 October 2019 with announcement of shortlist week beginning 21 October 2019.

| Read more and find out how to make your nominations here |

The Awards will be presented to winners and runners up at a glitzy ceremony in the National Museum, Cardiff on the 15 November 2019 (7pm-midnight). Be sure to put the date in your diary now!


Gwobrau newydd sbon yw Gwobrau Elusennau Cymru, a drefnir gan CGGC

Maent yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad arbennig elusennau, grwpiau cymunedol, cwmnïau dielw a gwirfoddolwyr at Gymru. O gyfeillachwyr sy’n galw heibio i ymweld â’u cymydog oedrannus bob dydd Mawrth, i fudiadau sy’n ymgyrchu dros gydraddoldeb yn genedlaethol, mae’r Gwobrau’n amlygu ac yn hyrwyddo’r gwahaniaeth positif y gallwn ei wneud ym mywydau ein gilydd.

Felly os gwyddech am fudiad neu unigolyn sy’n haeddu cael ei ddathlu, ewch amdani ac enwebwch heddiw!

Eleni, ceir 9 categori i enwebu ynddynt yng Ngwobrau Elusennau Cymru:

 • Gwobr ysgogi newid;
 • Gwobr ymddiriedolwyr rhagorol;
 • Gwobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg;
 • Gwobr Cynnwys y Gymuned;
 • Gwobr Elusen Ffyniannus;
 • Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn (gwirfoddolwyr 26 oed neu hŷn);
 • Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn (gwirfoddolwyr 25 oed neu iau)
 • Gwobr Gweithredu Cymunedol/Tîm Gwirfoddol y Flwyddyn;
 • Mudiad y Flwyddyn.

Cyfnod enwebu’n cau – 2 Hydref 2019.

Cyhoeddi’r rhestr fer – w/d 21 Hydref 2019.

Y seremoni wobrwyo – 15 Tachwedd 2019.

| Enwebu |

Cyflwynir y Gwobrau i’r enillwyr a rhai a ddaeth yn agos ati mewn seremoni ysblennydd yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd ar 15 Tachwedd 2019 (7pm-hanner nos). Cofiwch nodi’r dyddiad yn eich dyddiadur nawr!