Applications can be submitted between 3 February - 28 February 2020.

Funding is available for projects focused on building financial capability skills, assisting groups who support people living with long term challenges.

This includes people dealing with dementia, autism, learning difficulties, disabilities, caring responsibilities, mental illness, brain injury and strokes.

| Read more |


Elusen MSE

Gellir cyflwyno ceisiadau rhwng 3ydd Chwefror - 28ain Chwefror 2020. 

Mae cyllid ar gael ar gyfer prosiectau’n canolbwyntio ar adeiladu sgiliau gallu ariannol, ac yn cynorthwyo grwpiau sy’n cefnogi pobl sy’n byw gyda heriau hirdymor.

Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n delio gyda dementia, awtistiaeth, anableddau dysgu, anableddau, cyfrifoldebau gofalu, salwch meddwl, anaf i'r ymennydd a strôc.

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru