2019 UK Coaching Awards

The UK Coaching Awards are an ideal opportunity to showcase the contribution that Coaches are making to Sports Clubs in Wales.

With categories including Children’s Coach of the Year, Young Coach of the Year and Community Coach of the Year, there are plenty of opportunities to recognise those who make a difference in your club.

 Nominations are now open and will close on 18 September 2019.

| Read more |


Cydnabod y Sêr Hyfforddi yn eich Clwb

Gwobrau UK Coaching 2019

Mae Gwobrau UK Coaching yn gyfle delfrydol i ddangos y cyfraniad mae Hyfforddwyr yn ei wneud at Glybiau Chwaraeon yng Nghymru.

Mae’r categorïau’n cynnwys Hyfforddwr Plant y Flwyddyn, Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn a Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn ac mae digon o gyfleoedd i gydnabod y rhai sy’n gwneud gwahaniaeth yn eich clwb chi.

Mae’r enwebiadau ar agor nawr a byddant yn cau ar 18fed Medi 2019.

| Darllen mwy |