Who has inspired you? Who can Wales be proud of? The St David Awards recognise and celebrate the exceptional achievements of people from all walks of life in Wales and abroad.

The St David Awards are the national awards of Wales.

Each year there are nine St David Awards, the first eight of which are nominated for by the public:

 • Bravery;
 • Citizenship;
 • Culture;
 • Enterprise;
 • Innovation, Science and Technology;
 • International;
 • Sport
 • Young Person;
 • First Minister's Special Award.

Deadline 17 October.

| Read more |


Enwebiadau Gwobrau Dewi Sant bellach ar agor

Pwy sy’n eich ysbrydoli? Pwy ddylai Cymru fod yn falch ohonynt? Mae'r Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod llwyddiannau eithriadol pobl wahanol o Gymru a thu hwnt.

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru sy’n cael eu henwebu gan y cyhoedd.

Mae naw Gwobr Dewi Sant. Rhoddir pob gwobr mewn categorïau penodol o weithgarwch a llwyddiant:

 • Dewrder;
 • Dinasyddiaeth;
 • Diwylliant;
 • Menter;
 • Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg;
 • Rhyngwladol;
 • Chwaraeon;
 • Person Ifanc;
 • Gwobr Arbennig y Prif Weinidog.

Dyddiad cau 17 Hydref.

| Darllen mwy |