The Climate Action Fund will support communities across the UK to take action on climate change.

The amount of funding available per application will depend on what each partnership needs at this stage. The Climate Action Fund aims to reduce the carbon footprint of communities.

Initial ideas must be submitted by 5pm Wednesday 18 December 2019, full proposals must be submitted by midday Friday 27 March 2020.

| Read more |


Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol - Cronfa Gweithredu Hinsawdd

Bydd Cronfa Gweithredu Hinsawdd yn cefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid hinsawdd.

Bydd nifer y cyllid ar gael i bob cais yn dibynnu ar faint fydd pob partneriaeth ei angen yn ystod y cyfnod hwn. Nod y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yw lleihau ôl-troed carbon cymunedau. 

Dylid cyflwyno syniadau cychwynol erbyn 5yh Dydd Mercher 18 Rhagfyr 2019, mae'n rhaid i geisiadau llawn gael eu cyflwyno erbyn dydd Gwener 27 Mawrth 2020.

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru