Deadline 30 September.

Grants of up to £2,000 for projects which support a community of interest, i.e. people who are:

  • disabled or suffering chronic illness;
  • living in poverty;
  • voluntary carers;
  • homeless people;
  • isolated older people. 

| Read more |


Greggs Foundation - Cronfa Prosiectau Cymunedol Lleol

Dyddiad cau 30 Medi.

Grantiau o hyd at £2,000 ar gyfer prosiectau sy'n cefnogi cymuned o ddiddordeb; h.y. pobl sydd yn:

  • Anabl neu sy'n dioddef salwch cronig;
  • Byw mewn tlodi;
  • Gofalwyr gwirfoddol;
  • yn ddigartref;
  • neu yn hŷn ac yn ynysig. 

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru