WCVA is offering emergency fast-track loans to voluntary sector organisations in Wales to help see them through the effects of coronavirus and recent flooding.

Just as parts of Wales are coming to terms with the effects of the recent flooding, Coronavirus becomes the next challenge. The actual practical impact of the latter has still to become fully apparent but cancelled events, falling visitor numbers or reduced sales are very realistic possibilities with a knock-on effect to cash flow for voluntary sector organisations across the country.

In response to this, Social Investment Cymru at WCVA is offering emergency fast-track loans to voluntary sector organisations in Wales to help see them through the worst of the effects.

| Read more |


Rydym ni yn cynnig benthyciadau carlam mewn argyfwng i fudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru i’w helpu drwy effeithiau gwaethaf llifogydd a’r Coronafeirws.

Wrth i rannau o Gymru ddod i delerau ag effeithiau’r llifogydd diweddar, cawn ein hwynebu gan yr her nesaf, y Coronafeirws. Nid yw effaith ymarferol wirioneddol yr un olaf yn eglur eto, ond mae canslo digwyddiadau, llai o ymwelwyr neu lai o werthiannau’n bosibiliadau realistig iawn, a fydd yn cael effaith uniongyrchol ar lif arian mudiadau’r sector gwirfoddol ar hyd a lled y wlad.

Mewn ymateb i hyn, mae Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru CGGC yn cynnig benthyciadau carlam mewn argyfwng i fudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru i’w helpu drwy’r effeithiau gwaethaf.

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru