The Charity Commission is trialling new contact centre opening hours, to “enhance our customer service and better accommodate customer needs."

The regulator has extended its contact centre opening hours by two hours each day for a trial period, it announced on Twitter.

The trial began on 1 May 2019 and the Commission has said that it will last for three months.

The new hours are Monday to Friday, 9am to midday and 1pm until 4pm. Previously, the centre was open from 10am to midday and 1pm to 3pm on the same days.

| Read more |


Y Comisiwn Elusennau yn ymestyn oriau canolfan gyswllt

Mae’r Comisiwn Elusennau yn rhoi cynnig ar ymestyn oriau agor y ganolfan gyswllt, i “wella ein gwasanaeth i gwsmeriaid a diwallu anghenion cwsmeriaid yn well.”

Mae'r rheoleiddiwr wedi ymestyn oriau agor ei ganolfan gyswllt o ddwy awr yn fwy'r dydd am gyfnod prawf, meddai ar Twitter.

Dechreuodd y cyfnod prawf ar 1 Mai a dywedodd y Comisiwn y bydd yn para am dri mis.

Yr oriau newydd yw dydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan ganol dydd ac 1pm tan 4pm. Yn flaenorol, roedd y ganolfan ar agor rhwng 10am a chanol dydd ac 1pm a 3pm ar yr un diwrnodau.

| Darllen mwy |