Gwasanaeth tu allan i oriau yn hwyr ac ar benwythnosau

Yn awr, mae BAVO yn gweithredu gwasanaeth cyfeirio ‘y tu allan i oriau’ rhwng 5 – 8yh diwrnodau gwaith a phenwythnosau 9yb – 8yh i gael gwybodaeth a chyngor i gefnogi mynediad i wasanaethau, gwybodaeth a gweithgareddau ar lefel gymunedol.

Ffoniwch: 07851 248576 i siarad ag aelod o staff BAVO sy’n gallu helpu chi i gynnal bywydau annibynnol a helpu i atal eich amgylchiadau rhag dirywio i bwynt lle gallai fod angen gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol lefel uwch arnoch.


Rydym i gyd yn rhannu’r un fath o bryderon ynghylch lledaeniad y firws COVID-19

Mae’r angen i gyrff cyhoeddus ac ymarferwr iechyd gyfathrebu’n uniongyrchol â phobl tra bod yn delio gyda’r math hwn o argyfwnch iechyd byth wedi bod yn fwy.

Cymerwch gip ar ein tudalen wybodaeth Covid-19 yma..

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials