Deadlines in August and November.

Grants of up to £5,000 available to charities and not for profit organisations to support projects that will fix, repair, maintain and improve properties and community facilities.

| Read more |


Sefydliad Screwfix

Fe fydd yna ddyddiadau cau ym mis Awst a Thachwedd.

Grantiau hyd at £5,000 ar gael i elusennau a sefydliadau di-elw ar gyfer cefnogi prosiectau a fydd yn trwsio, atgyweirio, cynnal a gwella eiddo a chyfleusterau cymunedol.

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru