Funding is available for sports clubs, Association Youth Clubs and community groups. Community Chest offers grant awards up to £1,500 in any 12 months towards:

  • increasing participation;

  • improving standards.

Who can apply?
Any group that holds an account (be it a Bank, Building Society or Credit Union account), in their organisation's name. You'll probably be one of the following:

  • Sports Club or Association;
  • Youth Club;
  • Community group.

Community Chest is run in partnership with the 22 local authorities in Wales.

| Read more |


Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru

Mae'r cyllid ar gael i Glybiau Chwaraeon, Cymdeithas Clybiau Ieuenctid a Grwpiau Cymunedol. Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grantiau o hyd at £1,500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis tuag at:

  • Sicrhau mwy o gymryd rhan;

  • Codi safonau.

Pwy sy'n cael gwneud cais?
Unrhyw grŵp sydd â chyfrif (Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd) yn enw ei sefydliad. Mae'n bur debyg y byddwch yn un o'r canlynol:

  • Clwb neu Gymdeithas Chwaraeon;
  • Clwb Ieuenctid;
  • Grŵp Cymunedol

Mae'r Gist Gymunedol yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â'r 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

| Darllen mwy |