Gofod3, the biggest event for the third sector in Wales, will be back in Cardiff City Stadium on 9 March 2020.

gofod3 creates space for the third sector to learn from each other, and to motivate and inspire one another.

Perhaps you need to launch a new campaign; or maybe you want to tell a broad third sector audience about a service you can offer them. It might be that you want to gather the views of the sector on a particular issue.

Whatever your reason, an exhibition or event space at gofod3 is an easy and hassle-free way to get your message across to the third sector in Wales.

To find out more about exhibition or event space at gofod3 2020 including details of pricing head over to the gofod3 website.


Arddangos eich mudiad yn y digwyddiad mwyaf i’r trydydd sector yng Nghymru - gofod3

Bydd gofod3, y digwyddiad mwyaf i’r trydydd sector yng Nghymru yn ôl yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar yr 19 Mawrth 2020. 

Mae gofod3 yn cynnig cyfle i’r trydydd sector ddysgu oddi wrth ei gilydd, ac ysgogi ac ysbrydoli ei gilydd. 

Efallai fod angen i chi lansio ymgyrch newydd; neu o bosib yr hoffech ddweud wrth gynulleidfa eang o’r trydydd sector am wasanaeth y gallwch ei gynnig iddyn nhw. Fe fyddai’n gyfle hefyd i gasglu barn y sector am fater penodol. 

Beth bynnag yw’ch rheswm, mae stondin neu ddigwyddiad yn gofod3 yn ffordd hawdd a di-lol o gyfleu’ch neges i’r trydydd sector yng Nghymru.

I gael gwybod mwy am fannau arddangos neu ddigwyddiadau yn gofod3 2020 gan gynnwys manylion prisiau ewch ar wefan gofod3.