Between £10,000 and £30,000 is available for projects aimed at improving road safety at a local level.

Local authorities, Police Forces, Fire and Rescue Services or UK-based registered charities, not-for-profit social enterprises or community interest companies can apply.

The application deadline is 20 December 2019.

| Read more |


Road Safety Trust – Rhaglen Grantiau Bach

Mae rhwng £10,000 a £30,000 ar gael i brosiectau wedi’u hanelu at wella diogelwch y ffordd ar lefel leol.

Gall Awdurdodau Lleol, Lluoedd yr Heddlu, Gwasanaethau Tân ac Achub neu elusennau cofrestredig wedi'i lloeli yn y DU, mentrau di-elw neu gwmnïau bydd cymunedol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20fed o Ragfyr 2019.  

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru