The next deadline is Friday 11 September 2020.

Grants of between £5,000 and £20,000 per year, for up to three years are available for projects that a just society centred on a shared commitment to nonviolence and environmental sustainability.

The grant funds organisations in the UK that are working to influence policy, attitudes and values at a national or international level.

| Read more |


Y dyddiad cau nesaf yw dydd Gwener 11 Medi 2020.

Mae grantiau o rhwng £5,000 ac £20,000 y flwyddyn ar gael, am hyd at dair blynedd, i brosiectau sy’n canolbwyntio ar gymdeithas ac ymrwymiad a rennir tuag at ddidreisedd a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae’r grant yn cyllido mudiadau yn y DU sy’n gweithio tuag at ddylanwadu ar bolisi, agweddau a gwerthoedd ar lefel genedlaethol neu ryngwladol.

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru