This guidance will assist schools, childcare and other educational settings in providing advice for pupils, students, staff and parents or carers regarding:

1. Novel Coronavirus (COVID-19)
2. How to prevent the spread of disease
3. Cases and contacts in educational and childcare settings

| Read more |


Bydd y canllawiau hyn yn cynorthwyo ysgolion, lleoliadau gofal plant a lleoliadau addysgol eraill wrth roi cyngor i ddisgyblion, myfyrwyr, staff a rhieni neu ofalwyr ynghylch:

1. Coronafeirws Newydd (COVID-19)
2. Sut i atal clefyd rhag lledaenu
3. Achosion a chysylltiadau mewn lleoliadau addysgol a gofal plant

| Darllen mwy |