The Inspiring Impact programme has launched a new website www.inspiringimpact.org which offers a suite of free resources for small to medium charities to help them understand and increase their impact. Funded by the National Lottery Community Fund, the website will host resources from across the sector, with everything from how-to guides and self-assessment tools, to research reports, diagnostic tools and outcomes frameworks.

Inspiring Impact is on a mission to make good impact practice the norm by creating a culture of continuous improvement among voluntary organisations. 

WCVA is the Wales partner for the Inspiring Impact programme. If you would like to find out more, or join the Inspiring Impact peer network, please contact Mair Rigby: E: [email protected]


Gwefan newydd i gefnogi elusennau i reoli effaith

Mae rhaglen Ennyn Effaith / Inspiring Impact wedi lansio gwefan newydd www.inspiringimpact.org sy'n cynnig llwyth o adnoddau am ddim i elusennau bach a chanolig i'w helpu i ddeall a chynyddu eu heffaith. Diolch i arian o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, bydd y wefan yn cynnwys pob math adnoddau o bob rhan o'r sector, o ganllawiau 'sut i wneud' ac offer hunanasesu, i adroddiadau ymchwil, offer diagnostig a fframweithiau canlyniadau.

Mae Ennyn Effaith yn benderfynol o sefydlu arfer da wrth ymdrin ag effaith drwy greu diwylliant sy'n anelu at wella'n gyson ymysg mudiadau gwirfoddol.

WCVA yw partner rhaglen Ennyn Effaith yng Nghymru. I gael gwybod mwy, neu i ymuno â rhwydwaith cymheiriaid Ennyn Effaith, cysylltwch â Mair Rigby: [email protected]