A new fund of up to £4million has been launched by Sport Wales to help grassroots sports clubs and organisations that are currently facing an uncertain future.

With so much community sport on pause due to the Coronavirus pandemic, the new Be Active Fund is a lifeline to help them not only weather the Covid 19 storm but to also rebuild and restart.

Thanks to the Welsh Government and repurposed money from the National Lottery, clubs and organisations will be able to make sure they can continue to keep their communities active by applying for a grant of between £300 and £50,000.

Applications can be made online at www.sport.wales/beactivewalesfund where you’ll also find a comprehensive guide on how to apply.


Cronfa newydd i ddiogelu a pharatoi chwaraeon ar lawr gwlad

Mae cronfa newydd gwerth hyd at £4 miliwn wedi cael ei lansio gan Chwaraeon Cymru er mwyn helpu clybiau a sefydliadau chwaraeon ar lawr gwlad sy’n wynebu dyfodol ansicr ar hyn o bryd.        

Gyda chymaint o chwaraeon cymunedol wedi gorfod dod i stop oherwydd pandemig y Coronafeirws, mae’r gronfa newydd, Cronfa Cymru Actif, yn gwbl hanfodol i’w helpu nid yn unig i oroesi storm Covid 19 ond hefyd i ailadeiladu ac ailddechrau.

Diolch i Lywodraeth Cymru ac arian sydd wedi cael diben newydd gan y Loteri Genedlaethol, bydd clybiau a sefydliadau yn gallu sicrhau eu bod yn gallu parhau i gadw eu cymunedau yn actif drwy wneud cais am grant sydd rhwng £300 a £50,000.

Gellir gwneud ceisiadau ar-lein yn www.sport.wales/beactivewalesfund lle cewch hefyd ganllaw cynhwysfawr ar sut i ymgeisio.