The deadline for applications will be 31 October 2020.

£500 grants to community projects across Great Britain.

Successful projects will support and inspire people to participate in sports or exercise with the primary aim of improving the physical health of participants.

| Read more |


Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 31 Hydref 2020.

Grantiau o £500 i brosiectau ledled Prydain Fawr.

Bydd prosiectau llwyddiannus yn cefnogi ac yn ysbrydoli pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon neu ymarfer corff, gyda’r prif nod o wella iechyd corfforol cyfranogwyr.

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru