Grants of up to £40,000 are available to support projects running over a period of 18 months.

The aim of the grant programme is to inspire and fund projects that will make a tangible difference to people who live with progressive lung disease.

The deadline for applications is 5pm on Tuesday, 1 October 2019.

Applicants will be informed whether or not they have been successful by mid December 2019.

| Read more |


Hospice UK - Breathe Easy

Mae grantiau hyd at £40,000 ar gael i gefnogi prosiectau sydd ar waith am gyfnod o 18 mis.

Nod y rhaglen grantiau yw ysbrydoli ac ariannu prosiectau a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl sy'n byw â chlefyd yr ysgyfaint sy'n gwaethygu.

Y dyddiad cau i ymgeisio yw 5pm ddydd Mawrth, 1 Hydref 2019.

Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod a ydynt wedi llwyddo ai peidio erbyn canol mis Rhagfyr 2019.

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru