The Fundraising Regulator has launched a new and improved Code of Fundraising Practice which will come into effect in October 2019.

The changes are designed to make it easier for fundraisers, charities and third-party organisations to understand the standards expected of them when fundraising.

The new code is also easier for the public to navigate, so that they know what to expect from ethical fundraising.

| Read more |


Rheolydd Codi Arian yn datgelu Cod Ymarfer Codi Arian newydd sbon

Mae’r Rheolydd Codi Arian wedi lansio Cod Ymarfer Codi Arian amgen a newydd heddiw a fydd yn cael ei roi ar waith ym mis Hydref 2019.

Mae'r newidiadau wedi eu dylunio i'w gwneud hi'n haws i godwyr arian, elusennau a mudiadau trydydd sector i ddeall y safonau sy'n ddisgwyliedig ohonynt wrth godi arian. Mae'r cod newydd hefyd yn haws i'r cyhoedd ei lywio, fel eu bod yn deall yr hyn sy'n ddisgwyliedig ohonynt o godi arian yn foesegol.

| Darllen mwy |