Or do you work with or know someone you think makes a difference through the care and support they provide?

Why not nominate them for the WeCare Wales award?

The new Accolade that recognises, celebrates and shares the positive impact care workers in Wales have on the people they support.

| Read more |

The closing date for nominations is 5pm, 15 November 2019.

For more information and a nomination form, visit socialcare.wales/accolades2020


Oes gennych chi weithiwr gofal sydd wir yn gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd?

Neu ydych chi’n gweithio gyda neu’n adnabod rhywun rydych chi’n meddwl sy’n gwneud gwahaniaeth trwy’r gofal a chymorth maent yn eu darparu?

Beth am enwebu gweithiwr ar gyfer y wobr Gofalwn Cymru?

Y Wobr newydd sy’n cydnabod, dathlu a rhannu’r effaith positif mae gweithwyr
gofal yng Nghymru yn cael ar y bobl maent yn eu cefnogi.

| Darllen mwy |

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 5pm, 15 Tachwedd 2019.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen enwebu, ewch i gofalcymdeithasol.cymru/gwobrau2020