New online process for incorporating Community Interest Companies (CICs).

Are you setting up a new Community Interest Company? You can now use an online incorporation process. This new digital registration option will offer:

  • significantly reduce incorporation times;

  • online convenience; 

  • 24-hour availability to the CIC sector.

As well as including CIC and Company House registration this three-way digital service includes HMRC, enabling CICs to register for corporation tax as they incorporate their business.

According to the regulator, the new system will let applicants know that their application has been received and confirm incorporation as soon as it is completed, usually within two working days.  It will also allow Companies House to process and place community interest companies on the public record far more efficiently than paper documents.  The online process will provide benefits such as security, speed and environmental savings.

| Read more |


Proses Gorffori Ddigidol i Gwmnïau Buddiannau Cymunedol

Proses arlein newydd i gorffori Cwmnïau Buddiannau Cymunedol.

Ydych chi'n sefydlu Cwmni Buddiannau Cymunedol newydd? Gallwch nawr ddefnyddio proses gorffori arlein. Bydd yr opsiwn cofrestru digidol hwn yn cynnig:

  • proses gorffori lawer cynt;

  • hwylustod arlein;

  • argaeledd 24 awr i'r sector Cwmnïau Buddiannau Cymunedol.

Yn ogystal â chynnwys cofrestru Cwmni Buddiannau Cymunedol a chofrestru â Thŷ'r Cwmnïau, mae'r gwasanaeth digidol triphlyg hwn yn cynnwys Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, gan alluogi Cwmnïau Buddiannau Cymunedol i gofrestru ar gyfer treth gorfforaeth wrth iddynt gorffori eu busnes.

Yn ôl y rheoleiddiwr, bydd y system newydd yn rhoi gwybod i ymgeiswyr fod eu cais wedi dod i law ac yn cadarnhau'r corffori cyn gynted ag y mae wedi'i gwblhau, fel arfer o fewn dau ddiwrnod gwaith. Bydd hefyd yn galluogi Tŷ'r Cwmnïau i brosesu Cwmnïau Buddiannau Cymunedol a'u rhoi yn y cofnod cyhoeddus yn llawer mwy effeithlon na dogfennau papur. Bydd y broses arlein hefyd yn cynnig buddion o ran diogelwch, cyflymder a'r amgylchedd.

| Darllen mwy |