The Information Commissioner’s Office (ICO) has published an infographic with top data protection tips for charities.

The tips are:

  • Set compliance goals;
  • Host training sessions;
  • Prepare for the unexpected;
  • Keep on top of data housekeeping;
  • Be transparent about people's data.


 Download the infographic: Top tips for charities 


Diogelu Data – Awgrymiadau Da i Elusennau

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi cyhoeddi ffeithlun gyda’r awgrymiadau gorau ar gyfer diogelu data elusennau.

Yr awgrymiadau yw:

  • Gosod amcanion cydymffurfio;
  • Cynnal sesiynau hyfforddi;
  • Paratoi ar gyfer yr annisgwyl;
  • cadw trefn ar y data;
  • bod yn eglur hefo data pobl.

 Llawrlwythwch y ffeithlun: Awgrymiadau Da i Elusennau