Coronavirus - find out how to help eachother safely at gov.wales/safe-help

During this challenging time, it’s really important that we take care of ourselves and others. And that’s the case no matter where you live. Helping in your community is a great way to show that.

We all need to stay at home to protect ourselves and others. However, those who are well and not at risk can provide essential support for their family, friends and neighbours who are in isolation.

We should all be staying at home and only going out for essential reasons to reduce the spread of coronavirus.
However, you can still provide essential support to people who are isolation if you fulfil all of the conditions below:

  • you are well and have no symptoms like a cough or high temperature and nobody in your household does;
  • you are under 70;
  • you are not pregnant;
  • you do not have any health conditions that make you vulnerable to COVID-19.

Join the conversation and use #HomeNotAlone when sharing your stories.


Coronafeirws - I wybod sutmae helpu eraill yn ddiogel llyw.cymru/iach-a-diogel

Yn ystod yr amser heriol hwn, mae'n bwysig iawn ein bod yn gofalu am ein hunain ac eraill. A dyna'r achos dim ots ble rydych chi'n byw. Rydym i gyd yn rhan o rywbeth mwy – ac mae helpu yn eich cymuned yn ffordd wych o ddangos hynny.

Mae angen i ni i gyd aros gartref i ddiogelu ein hunain ac eraill. Ond gall pobl iach sydd ddim mewn risg roi cymorth hanfodol i’w teulu, eu ffrindiau a’u cymdogion sydd wedi’u hynysu.

Fe ddylen ni i gyd aros gartref ac osgoi mynd allan, heblaw am resymau hanfodol, er mwyn lleihau lledaeniad y coronafeirws.

Er hynny, fe allwch chi roi cymorth hanfodol i bobl sydd wedi’u hynysu os ydych yn bodloni pob un o’r amodau isod:

  • eich bod yn holliach a heb unrhyw symptomau fel peswch neu dymheredd uchel, a bod hynny’n wir am bawb yn eich cartref;
  • meich bod o dan 70 oed;
  • nad ydych yn feichiog;
  • nad oes gennych unrhyw gyflyrau iechyd sy’n golygu bod risg uwch o fod yn ddifrifol sâl oherwydd COVID-19.

Ymunwch â'r sgwrs a defnyddiwch #GartrefGydanGilydd wrth rannu eich straeon.