Age Cymru need your help so that they can continue to support older people in Wales during the coronavirus outbreak.

Their services have never been more in demand. Their Advice Line has seen a huge increase in calls during the pandemic peaking at a 200% increase in demand.

Your support will ensure they continue to be here for older people during this worrying time. Donate today


Apêl brys coronafeirws

Rydyn ni angen eich help er mwyn gallu parhau i gefnogi pobl hŷn yng Nghymru yn ystod y pendemig coronafeirws. Ni fu erioed gymaint o alw am ein gwasanaethau.

Mae ein Llinell Gymorth wedi gweld cynnydd sylweddol mewn galwadau yn ystod y cyfnod hwn, gyda 200% o gynnydd mewn galw.

Bydd eich cefnogaeth yn sicrhau ein bod ni’n parhau i fod ar gael i bobl hŷn yn ystod y cyfnod heriol hwn. Cyfrannwch heddiw