Charities Aid Foundation has launched this rapid response Fund to help smaller charitable organisations affected by the impact of Covid-19. Grants of up to £10,000 will help them to continue to deliver much needed support to our communities across the UK.

This is intended as a rapid response fund, and they aim to make payments to selected organisations within 14 days of application.

| Criteria and guidance are available here |


Mae Charities Aid Foundation wedi lansio’r gronfa ymateb cyflym hon i helpu mudiadau elusennol llai wedi effeithio gan Covid-19. Bydd grantiau o hyd at £10,000 yn eu helpu i barhau i ddarparu cefnogaeth y mae ei hangen yn fawr ar ein cymunedau ledled y DU.

Pwrpas y cronfa hwn yw ymateb cyflym, a’u nod yw gwneud taliadau i mudiadau dethol cyn pen 14 diwrnod ar ôl gwneud cais.

| Mae meini prawf a chanllawiau ar gael yma |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru