Trustees vacancies (voluntary)

We are looking for enthusiastic individuals with relevant skills and experience to join our board and help steer the charity’s future development.

We are looking for a qualified individual to act as Treasurer, but we also have other vacancies and would welcome applications from those with legal, strategic development and/or IT website experience.

We also welcome applications from under-represented groups.

For further details contact BAVO, T: 01656 810400 or E: [email protected]


Mae BAVO yn chwilio am unigolion brwdfrydig sydd â’r sgiliau a’r profiad perthnasol i helpu i lywio datblygiad yr elusen yn y dyfodol

Swyddi gwag ymddiriedolwyr (gwirfoddol)

Rydym yn chwilio am unigolyn cymwysedig i weithio fel Trysorydd, ond mae gennym hefyd swyddi gwag eraill a byddem yn croesawu ceisiadau gan bobl â phrofiad o ddatblygiad strategol, cyfreithiol a/neu wefannau TG.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tan-cynrychioli.

Am fanylion pellach cysylltwch â BAVO, ff: 01656 810400 neu E: [email protected]