The Arts & Culture Impact Fund offers repayable finance between £150,000 and £1,000,000 for the UK’s arts, culture and heritage social enterprises.

The Arts & Culture Impact Fund sets out to achieve several objectives for the arts, cultural and heritage sectors:

  • Provide organisations with appropriate and bespoke repayable finance;
  • Develop the financial resilience of borrowers;
  • Support organisations to better monitor, evaluate and communicate their social impact;
  • Attract additional investment into the sector to help organisations thrive;
  • Promote the wider positive impact the arts, culture and heritage have on society and support more organisations to benefit individuals and communities through their work.

| Read more |


Mae Cronfa Effaith Arts & Culture yn cynnig cyllid ad-daladwy o rhwng £150,000 ac £1,000,000 ar gyfer mentrau cymdeithasol ym maes celfyddydau, diwylliant a threftadaeth y DU.

Mae Cronfa Effaith Arts & Culture yn ceisio cyflawni nifer o amcanion ar gyfer y sectorau celfyddydol, diwylliannol a threftadaeth:

  • Cynnig cyllid ad-daladwy priodol wedi’i deilwra i fudiadau;
  • Datblygu gwydnwch ariannol benthycwyr;
  • Cynorthwyo mudiadau i fonitro, gwerthuso a chyfathrebu eu heffaith gymdeithasol yn well;
  • Denu mwy o fuddsoddiad i mewn i’r sector er mwyn helpu mudiadau i ffynnu;
  • Hyrwyddo’r effaith gadarnhaol ehangach y mae’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth yn ei chael ar gymdeithas a chynorthwyo mwy o fudiadau i gyflwyno buddion i unigolion a chymunedau drwy eu gwaith.

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru