Funding of between £10,000 - £20,000 is available to support charities that defend human rights and promote respect for vulnerable individuals whatever their circumstances.

The Trust wants to hear from charities working to support:

  • migrants, refugees and asylum seekers;
  • criminal justice and penal reform;
  • human rights, particularly access to justice.

| Read more |


A B Charitable Trust

Mae cyllid o £10,000 - £20,000 ar gael i gefnogi elusennau sydd wedi amddiffyn hawliau dynol a hybu parch at unigolion bregus beth bynnag yw eu hamgylchiadau.

Mae'r Trust eisiau clywed gan elusennau sy'n gweithio i gefnogi:

  • mudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches;
  • cyfiawnder troseddol a threfn benydiol;  
  • hawliau dynol, yn benodol mynediad i gyfiawnder.

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru