WEN Wales are very excited to be holding a Women’s Rights Conference and AGM in Cardiff, 10 October 2019 9.30am -3pm, at the Sherman Theatre, Cardiff.

They are busy planning speakers and workshops. Please save the date!

Booking information and the agenda will follow soon.

| Read more |


Cynhadledd Hawliau Menywod: Cadwch y dyddiad – 10 Hydref 2019!

Mae RhCM Cymru’n hynod gyffrous i fod yn cynnal Cynhadledd Hawliau Menywod a’n CCB yng Nghaerdydd ar 10 Hydref 2019 rhwng 9.30 a 15.00, yn Theatr y Sherman, Caerdydd.

Rydym yn brysur yn trefnu siaradwyr a gweithdai. Cadwch y dyddiad!

Bydd manylion cadw lle a’r agenda’n dilyn yn fuan.

| Darllen mwy |