TGP Cymru is holding an event to celebrate and share innovation in Advocacy and Children's Rights in Wales 4 February 2020 at The Senedd, Cardiff from 12 - 1.30pm. The event is sponsored by David Melding AM.

This is a free event and spaces will fill up quickly!

Key speakers:

 • Julie Morgan AM, Deputy Minister for Health and Social Services;
 • Sally Holland, Children's Commissioner for Wales;
 • David Melding AM, Chair of the Cross Party for Looked After Children's Group;
 • Young people from TGP Cymru's participation group.

The purpose of the event is to:

 • Review the National Approach to Statutory Advocacy (NASA) and Active Offer of Advocacy (AOA) for Looked After Children in Wales;
 • Showcase the work of the University of South Wales Graphic Communications students on promotional information for advocacy and the UNRC;
 • Premier a film made by young people about the NASA and AOA;
 • Launch the research: 'Out of Sight - Out of Rights?' The Provision of Independent Professional Advocacy in children's homes in Wales.

You can reserve your place now by E: [email protected]


Arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru

4 Chwefror 2020
Y Senedd, Bae Caerdydd
12 - 1.30pm

Mae'r digwyddiad hwn am ddim a bydd lloeodd yn llenwi yn gyflym iawn!

Mae TGP Cymru yn cynnal digwyddiad i ddathlu a rhannu arloesedd mewn Eiriolaeth a Hawliau Plant yng Nghymru. Noddir y digwyddiad gan David Melding AC.

Mae'r digwyddiad hwn am ddim a bydd lloeodd yn llenwi yn gyflym iawn!

Y Siaradwyr Gwadd:

 • Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog lechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;
 • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru;
 • David Melding AC, Cadeirydd y Grwp Trawsbleidiol ar gyfer Grwp y Plant sy'n Derbyn Gofal;
 • Pobl Ifanc o Grwp Cyfranogi TGP Cymru.

Diben y digwyddiad yw:

 • Adolygu'r Ymagwedd Genedlaethol at Eiriolaeth Statodol a'r Cynnig Gweithredol o Eiriolaeth ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal yng Nghymru;
 • Arddangos gwaith Myfyrwyr Cyfathrebu Graffig Prifysgol De Cymru ar sybodaeth hyrwyddo ar gyfer eiriolaeth a CCUHP;
 • Dangosiad cyntaf ffilm gan bobl ifanc am yr Ymagwedd Genedlaethol at Eiriolaeth Statudol a'r Cynnig Gweithredol o Eiriolaeth;
 • Lansio'r Ymchwil: 'O'r Golwg - Allan o Hawliau?' Darpariaeth Eiriolaeth Broffes Annibynnol mewn Cartrefi Plant yng Nghymru.

Gallwch gadw eich lle nawr drwy E: [email protected]