Join UnLtd to discover and support inspiring projects which apply entrepreneurial thinking to create a positive social, economic or environmental impact.

This event is a partnership with the RSA*.
 
Monday 9 September, 6 - 8pm - Cinema & Co, Swansea.

| For more info and to take part click here |
 
*The mission of the RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce) is to enrich society through ideas and action.


Noson ryngweithiol o gyflwyno syniadau i ddarganfod rhwydwaith a chefnogaeth

Ymunwch ag UnLtd i ddarganfod a chefnogi prosiectau ysbrydoledig sy'n cynnig syniadau entrepreneuraidd er mwyn creu effaith cymdeithasol, economaidd neu amgylcheddol cadarnhaol.

Noson ryngweithiol o gyflwyno syniadau i ddarganfod rhwydwaith a chefnogaeth. Digwyddiad mewn partneriaeth gyda'r RSA*.
 
Nos Lun 9fed Medi, 6-8yh – Cinema & Co, Abertawe.

| Am fwy o wybodaeth ac i gyfranogi cliciwch fan hyn |
 
*Cenhadaeth yr RSA [Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce] yw cyfoethogi cymdeithas trwy gysyniadau a gweithredu.