‘Meet the Funder’: Register now to join the Sport Wales’ Be Active Wales Fund online

Sport Wales’ “Be Active Fund” is currently open for applications with £4m to help Protect and Prepare community Sports Clubs in Wales.

In collaboration with Third Sector Support Wales, you are invited  to attend an online ‘How To Apply For Funding’ workshop, where you will find out the latest news and information about the fund.

The session will take the format of a 20 minute presentation plus question and answer session.

The session will run online (Zoom) from 2 – 3pm (max) on Thursday 1 October 2020.

To register, please email: training@vamt.net stating ‘Sport Wales’ in the header by 28 September 2020.

Please include the name of your organisation and the county in which you are based in your email.  A link to the event will be sent out closer to the date. Please note the session will run through the medium of English.


‘Cwrdd â’r Cyllidwr’: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein

Mae £4m ar gael I Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol.

Ar y cyd â Chefnogi Trydydd Sector Cymru, hoffem eich gwahodd i fynychu gweithdy ‘Sut i Wneud Cais am Gyllid’ ar-lein, lle byddwn yn amlinellu’r newyddion diweddaraf a gwybodaeth am y Cronfa.

Bydd y sesiwn yn cynnwys cyflwyniad am 20 muned, ynghyd a cwestiynau ac atebion.

Bydd y sesiwn yn rhedeg ar-lein (Zoom) o 2:00yp-3:00yp ar Ddydd Iau, 1af Hydref 2020.

I gofrestru, e-bostiwch training@vamt.net erbyn 28 Medi 2020  yn nodi ‘Chwaraeon Cymru” ym mhennawd y neges.

Cofiwch gynnwys enw eich sefydliad a’r Sir yr ydychwedi’ch lleoli ynddi yn eich e-bost.  Bydd dolen i’r digwyddiad yn cael ei anfon yn agosach at y sesiwn.  Sylwch y bydd y sesiwn yn rhedeg drwy gyfrwng y Saesneg.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials