Arwyddion dwyieithog ar gyfer siopau yng Nghymru

Paratoi Arwyddion Diogelwch Dwyieithog

Gyda’r stryd fawr yn raddol agor mae nifer ohonom yn dechrau meddwl am ddychwelyd fesul tipyn at normalrwydd.  Mae pawb hyn yn golygu sicrhau diogelwch i’n staff a’n defnyddwyr gwasanaeth. Wrth wneud hynny, rhaid i ni gofio ein bod ni’n byw mewn gwlad ddwyieithog lle mae gan yr iaith Gymraeg statws cyfreithiol.

Mae’r iaith Gymraeg eisoes yn amlwg ar ein stryd fawr, ysbytai a’n mannau cyhoeddus. Felly wrth i sefydliadau ail agor, rhaid sicrhau bod unrhyw arwyddion diogelwch newydd hefyd yn cadw at yr un arfer o ddwyieithrwydd sy’n cael ei werthfawrogi gan y cyhoedd ac yn ddisgwyliedig gan arianwyr.

Mae Tim Hybu Comisiynydd y Gymraeg ar gael i’ch helpu chi.

Dyma’r cyngor sydd yn ein canllaw ar ddylunio dwyieithog:

Arwyddion

“Dylid cofio bod gwahanu ieithoedd yn arbennig o bwysig ar arwyddion. Dylid ystyried ffont, fformat, lliw, maint, eglurder, amlygrwydd ac ansawdd. Gellid dylunio rhai arwyddion i rannu teitlau sy’n gyffredin yn y ddwy iaith. Weithiau mae pictogramau yn gweithio’n well na geiriau, os yw hynny’n briodol.”

Dylunio effeithiol a chywirdeb iaith

Dylai unrhyw ddylunydd neu gwmni creu arwyddion allu cynhyrchu arwyddion o safon yn ddwyieithog. Mae rhai esiamplau isod. Os hoffech unrhyw help ar ddod o hyd i ddylunydd neu gynhyrchydd arwyddion sy’n cwrdd â’ch anghenion neu os hoffech help gyda phrawfddarllen, mae croeso i chi gysylltu.

Gall busnesau bach manteisio ar wasanaeth cyfieithu newydd Helo Blod. Maent yn cyfieithu hyd at 500 o eiriau pob mis am ddim.

Rydym newydd ddiweddaru ein system sy’n cefnogi busnesau ac elusennau. Felly, tu hwnt i arwyddion, mae nawr yn gyfle grêt i gysylltu â ni.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials